Satelietsites en Schaduwsites

Sateliet of schaduwsites zijn microsites

Sateliet sites en schaduw sites zijn kleine websites die slechts een bepaald onderwerp uitlichten. De websites hebben vaak niet meer dan een of twee pagina’s en leiden naar de eigenlijke hoofd website.

SEO optimalisatie is het doel

Door gebruik te maken van dergelijke micro websites, kunnen zoekmachines makkelijker indexeren en is de kans om gevonden te worden op basis van een bepaald onderwerp vele malen groter.
Omdat de micro websites geen overbodige zaken bevatten worden deze door zoekmachines goed gewaardeerd.

Valkuil is dupliceren van content

Het is wel zaak om deze micro websites zodanig in te richten dat geen duplicaten in de content ontstaan, want anders wordt juist het tegenovergestelde bereikt ; een degradatie van de ranking is het gevolg!!!

Categories
Search
Categories
Archieven